Outsourcing

International Business Outsourcing Sp. z o.o.

+48 536 036 660
NIP: 7822681099 REGON: 366509295

International Business Outsourcing

Spółka świadczy kompleksowe usługi w zakresie wsparcia procesów biznesowych u innych przedsiębiorstw. Przede wszystkim są to usługi księgowe, zarządzanie obiegiem dokumentów, archiwizacja, doradztwo, analizy rynku, outsourcing siły roboczej, wynajem sprzętu biurowego i aut. Celem spółki jest odciążenie klienta ze wszystkich czynności, które odciągają jego zasoby od głównego przedmiotu działalności.